بایگانی دسته‌ی: تجهیزات شبکه

کابل شبکه های کامپیوتری

کابل شبکه

کابل شبکه های کامپیوتری های کامپیوتری دارای اجزای و تجهیزاتی هستند که هر کدام وظیفه مشخصی دارنداین تجهیزات به گروه فعال و غیرفعال تقسیم می شوند تجهیزات فعال شامل: منبع تغذیه تغذیه برق از طریق کابل شبکه:این تجهیزات می توانند برق مورد نیاز خود برای روشن شدن را از طریق همان کابل شبکه بگیرند که […]

شبکه های کابلی و بی سیم

شبکه های کابلی

شبکه های کابلی و بی سیم امروزه برای پیشبرد هر چه سریع تر کارها نیاز به استفاده از تجهیزاتی مانند تلفن همراه و… با روی کار آمدن شبکه های بی سیم امکان پذیر شده است.اگر افراد بخواهند اطلاعات خود را در هر موقعیتی بدون محدودیت در دسترس داشته باشند شبکه های بی سیم می تواند […]

۵مورد از تجهیزات اکتیو شبکه

تجهیزات اکتیو

تجهیزات اکتیو چیست؟ تجهیزات اکتیو مجموع ابزار های مورد نیاز برای ایجاد شبکه تعمیرات و محافظت از آنها تجهیزات شبکه را تشکیل می دهد و در اینجا تکنسین وظیفه نگهداری و تعمیر این تجهیزات را به عهده دارد و در تشکیل یک شبکه قطعات و تجهیزات زیادی باید تدارک دیده شوند و افراد متخصص لازم […]